Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Kas yra rekolekcijos

Ar Jūs kada nors mąstote, kad norite kurį laiką atsitraukti į nuošalią vietą ir ten pabūti maldoje?  

Ar Jūs mąstote, kad norite praleisti kelias dienas tyloje vien tik su Jėzumi?

Ar Jūs ieškote naujų būdų suartėti su Dievu?

Trinapolio rekolekcijų namai visada atviri krikščioniui ieškančiam, keliaujančiam, trokštančiam dvasinės atgaivos prie Viešpaties kojų. Čia tikrai rasite galimybę atsiliepti į Viešpaties kvietimą. Iš savęs nieko neturime ir negalime. Pamąstyti šią akimirką kur aš esu, kur link kviečia  mane Tėvas skleistis ar tiesiog nurimti, pabūti tyloje, skaitant Biblijos tekstą – dieną ar kelias. Tokia dvasinė praktika galimybė atsinaujinti.

Rekolekcijos - tai laikotarpis, kai atsitraukiame iš įprastinės veiklos, susitelkiama tik dvasiniam gyvenimui. Toks gilinimasis į save ir savo santykį su Dievu, laiko skyrimas vien dvasiniams dalykams turi senas tradicijas. Jėzaus pasitraukė į dykumą praleisti laiką maldoje bei pasninkauti.  Pirmieji vienuoliai, eremitai taip pat dažnai pasitraukdavo į atokias vietoves: maldos, tylos, susikaupimo laikui su Dievu. Tokiais pavyzdžiais ir  galima užčiuopti krikščioniškųjų rekolekcijų pagrindą.  

Rekolekcijos būna skirtingos trukmės ir pobūdžio. Kai kurios tęsiasi tik dieną, o kito net mėnesį (jėzuitų dvasingumu paremtos 30 dienų rekolekcijos). Populiariausios esti savaitgalio ar vienos savaitės trukmės rekolekcijos. Individualios rekolekcijos skirtos žmonėms, kurie Dievui pašvęstą laiką nori praleisti vienumoje: melsdamiesi, medituodami, skaitydami, mąstydami. Dažniausiai rekolekcijoms vadovauja patyręs dvasios vadovas, kuris padeda rekolektantui, parinkdamas apmąstymų medžiagą, padėdamas apmąstyti patirtį ir išgyvenimus. Per maldą, kontempliaciją, Biblijos skaitymą ir atsivėrimą Šventąjai Dvasiai rekolekcijų dalyviai paveda save, savo artimuosius, draugus didžiam Dievo išgelbėjimo planui Jėzuje Kristuje.

Rekolekcijų poreikis tarp pasauliečių išpopuliarėjo per pastaruosius 30 metų. Šiuolaikinis žmogus  nuolat yra įtrauktas į gyvenimo  verpetą, o įvairūs kasdieniai rūpesčiai bei problemų audros nustekena ir nutolina jį nuo Dievo, nuo Žodžio įsiklausymo, dvasinės ramybės.

Dievas yra šalia.  Žmonės mano, kad Dievas yra toli ir, kad  negalima Jo suprasti. Iš tiesų Dievas yra visada šalia su mumis, nors mes to ir nejuntame. Norint tai suvokti – reikia laiko, reikia ilgesnio būvimo kartu.  Atsitraukimas iš man būdingos aplinkos ir mąstymas, malda, gėrėjimasis nuostabia Dievo kūrinija, buvimas tyloje, kontempliacija – tai kelias link Jo artumos išgyvenimo.

Kai laikas ateis Jums atlikti rekolekcijas Trinapolio rekolekcijų namai yra visada atviri tokiam apsisprendimui.

Linkime nebijoti, būti drąsios širdies, ateiti ir skintis vaisių nuo Viešpaties vynuogyno.
Telaimina Jus Dievas!